CubiQ 2 WEB

Aneb CubiQ meets the WEB.

CubiQ2WEB je nový projekt naší firmy, který kombinuje naše zkušenosti ze 3 oblastí:

 • vývoj podnikového software (účetnictví, majetek, fakturace, mzdy, personalistika, sklad, zakázkový systém, obchodní systém),
 • vývoj portálů a webových aplikací,
 • implementace a integrace našich produktů u našich zákazníků.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o novou generaci integrovaného podnikového řešení, které využívá jako uživatelské rozhraní internetový prohlížeč. Toto řešení jsme zvolili z několika důvodů:

 • internetový prohlížeč je všude, na každém počítači, v mobilním telefonu, ve Vašem PDA, atd.
 • přístup na internet je dnes možný téměř odkudkoliv,
 • dnešní moderní prohlížeče nabízí široké možnosti tvorby komfortního uživatelského prostředí, včetně např. klávesových zkratek, a nijak nezaostávají za standardními desktopovými aplikacemi,
 • výrazné usnadnění z pohledu správy stanic - není zapotřebí nic instalovat, správce se stará pouze o 1 místo, tedy serverovou část aplikace umístěnou na serveru,
 • bezproblémový přístup ze vzdálených pracovišť, které mohou být geograficky třeba po celém světě,
 • snadná aktualizace na novější verze, díky pouze 1 centrálnímu místu, kde aplikace běží,
 • technicky je možné provozovat aplikaci na počítačovém clusteru a tím snížit dopad výpadku fyzických serverů, případně je tímto způsobem možné rozšířit výkon při nárůstu počtu uživatelů.

Díky zkušenostem z předchozích projektů je filosofie nového systému odlišná a přináší v různých částech aplikace změny zaměřené primárně na uživatele:

 • Uživatelské rozhraní je zjednodušené a nabízí funkcionality uživateli tak, aby je měl snadno na dosah a nemusel je nikde hledat.
 • Složité obrazovky, kde je zapotřebí vyplňovat data v návaznosti na jistou logiku, jsou tvořeny postupnými kroky a vedou uživatele procesem tak, aby nebyl frustrován množstvím elementů na obrazovce a zároveň se minimalizovalo množství chyb při pořizování dat.
 • V systému existují pouze tzv. primární data, ostatní odvozená jsou z nich v reálném čase vypočítávána a prezentována uživateli. Prakticky, např. ve skladovém systému nikde nejsou uloženy stavy skladových karet, ale pouze skladové doklady, které představují pohyb materiálu, čili není možné, aby se při práci dvou lidí najednou nad stejnou materiálovou kartou špatně vypočetl stav a ten se uložil. Zároveň s tím není nutné řešit situaci takovéhoto současného přístupu, případně zamykání karet, které by omezovalo uživatele v jejich práci. 

Celý systém sází na jednoduchost přístupu na všech úrovních, aby se minimalizovalo množství chyb při práci uživatelů, kteří se nemusí vyrovnávat se složitými procesy a obrazovkami.

Aktuálně je k dispozici modul Skladové hospodářství, který je již nasazen do ostrého provozu a funguje k plné spokojenosti jeho uživatelů.