CubiQ Integrátor

Platforma CubiQ Integrátor umožňuje propojit systémy různých dodavatelů s jednotlivými moduly systému CubiQ, případně obráceně, tedy integrovat systém CubiQ (případně jeho moduly) do jiného systému. Platforma jako taková je otevřeným systémem, který komunikuje široce rozšířenými integračními protokoly, např. CORBA, či dnes moderní Web Services.

Nejčastějšími integračními scénáři jsou:

  • napojování docházkových systémů na mzdy a personalistiku,
  • napojování výrobního systému na fakturaci a účetnictví,
  • export dokladů do účetnictví,
  • oboustranné propojování anglosaského účetnictví s českým, případně slovenským,
  • export mzdových dat do personálně manažerských aplikací nebo do účetnictví,
    • online navázání e-shopu na skladové hospodářství a zakázkový systém,

a další speciální aplikace pro konkrétní účely konkrétních zákazníků.

CubiQ Varial Connector

Varial Connector slouží jako nadstavba nad standardní integrační nástroj Varial VEIS. Tato nadstavba doplňuje funkcionalitu, která je nutná pro hladký přenos specifických českých účetních případů do anglosaského účetnictví. Díky této nadstavbě je možné řešit i speciální účetní případy, které jsou specifické i jen pro jednoho konkrétního zákazníka.

CubiQ Integrátor VEIS

Varial Extended Interface Services

Integrační nástroj VEIS vyvinuli vývojáři z HSF spolu s kolegy z německé partnerské firmy Varial, jejíž produkt - mezinárodní účetnictví Varial World Edition - skupina HSF v Čechách a na Slovensku implementuje.

Důvodem pro vytvoření tohoto integračního nástroje je fakt, že standardní rozhraní Varialu je založené na multiplatformní technologii CORBA, kterou některé starší systémy ve své době ještě nemohly podporovat, případně není podporována tvůrci ostatních aplikací. VEIS nabízí stejnou funkcionalitu jako CORBA rozhraní přes:

  • databázové tabulky,
  • textové soubory ve formátu CSV (Comma Separated Value).

Navíc integruje podporu speciálního formátu textových souborů Varial GUIDE - předchozí generace účetnictví firmy Varial (předchůdce Varial World Edition).

HSF navíc dodává ještě nástroj CubiQ Varial Connector, který doplňuje další možnosti nad VEIS, které se týkají speciálně českého účetnictví.