CubiQ International

CubiQ International dodáváme jako integrované české či slovenské ekonomické řešení plně integrované do západoevropských výrobních a legislativních procesů. Je ideální zejména pro firmy s majoritní majetkovou účastí zahraničních firem.

Základem tohoto softwarového řešení je západoevropské účetnictví Varial World Edition ze softwarového koncernu Infor AG. Toto řešení spolupracuje s více než 60 dalšími partnerskými řešeními z oblasti ERP, obchodních a dalších systémů. HSF přímo podporuje jeden z nejčastěji používaných ERP systémů jménem Infor:COM.

CubiQ International ISAR

ISAR – integrovatelný, platformně nezávislý, ekonomický účetní program.

Uživatel pracuje v internetovém prohlížeči jako v běžné počítačové aplikaci. Software je kontinuálně upravován na základě legislativních změn a požadavků na nové funkcionality.

Co ISAR charakterizuje?

 • vhodný pro každou velikost podniku díky modulární výstavbě,
 • plnohodnotná integrace do softwarových řešení pro specifické branže,
 • jednoduchá obsluha díky uživatelsky příjemnému ovládání,
 • vícevrstvá datová ochrana až na úroveň datového pole,
 • rozsáhlá online nápověda,
 • integrace s Microsoft Office produkty,
 • napojení na Internet
 • podpora více jazyků.

Finanční účetnictví

 • správa více mandantů,
 • analýza osobních účtů pro detailní vyhodnocení platebního styku,
 • analýza placených a zaplacených faktur,
 • automatický platební styk,
 • vícestupňové upomínky,
 • zúčtování filiálek,
 • zahraniční platební styk,
 • integrované vyhodnocení nákladových středisek,
 • automatické zaúčtování došlých plateb,
 • ekonomický reporting,
 • vedení směnek,
 • rozsáhlá vyhodnocení,
 • bidirekcionální napojení na 19 známých DMS-systémů (Document Management System |~ Systém na správu dokumentů, též elektronický archiv).

ISAR umožňuje paralelně spravovat více filiálek ve více zemích data a dle tamní jurisdikce.

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví obsahuje aktivní podpora rozhodovacích procesů.

 • aktuální vyhodnocení nákladových středisek, zakázek a výsledků podniku,
 • rozdělení celkových nákladů podle kritérií vzniku nákladu,
 • vnitropodnikové zúčtování výkonů ve formě částek dle iterační/žebříčkové metody,
 • vyhodnocení množství/výkonů,
 • kalkulace příplatku celkových nákladů,
 • zpětná kalkulace zakázek,
 • zhotovení křivky odpisu podniku,
 • podklady pro tvorbu cen,
 • podnikově orientovaná konsolidace výsledků,
 • rozsáhlé přehledové sestavy a vyhodnocení pro plánové/skutečné náklady a analýzy odchylek,
 • stanovení pod a nadstavů,
 • přizpůsobení fixních a proměnných nákladů,
 • výpočet příspěvků na úhradu,
 • stanovení předepsaných nákladů v rámci plánovaných hraničních nákladů.

Varial World Edition

Varial – finanční software

Varial – integrovatelný, platformně nezávislý, ekonomický

Díky svým výkonným a flexibilním softwarovým řešením se Varial řadí k vedoucím značkovým produktům v oblasti finančnictví a personalistiky. Software je kontinuálně upravován na základě legislativních změn a požadavků na nové funkcionality.


Co Varial charakterizuje:

 • vhodný pro každou velikost podniku díky modulární výstavbě,
 • plnohodnotná integrace do softwarových řešení pro specifické branže,
 • jednoduchá obsluha díky uživatelsky příjemnému ovládání,
 • vícevrstvá datová ochrana až na úroveň datového pole,
 • rozsáhlá online nápověda,
 • integrace k MS Office produktům,
 • napojení na Internet,
 • podpora více jazyků.


Finanční účetnictví

 • správa více mandantů,
 • analýza osobních účtů pro detailní vyhodnocení platebního styku,
 • analýza placených a zaplacených faktur,
 • automatický platební styk,
 • vícestupňové upomínky,
 • zúčtování filiálek,
 • zahraniční platební styk,
 • integrované vyhodnocení nákladových středisek,
 • automatické zaúčtování došlých plateb,
 • ekonomický reporting,
 • vedení směnek,
 • rozsáhlá vyhodnocení,
 • bidirekcionální na 19 známých DMS-systémů (document management systém).

Paralelně umožňuje spravovat pro filiálky ve více zemích data dle tamní jurisdikce


Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví: aktivní podpora rozhodovacích procesů

 • aktuální vyhodnocení nákl.středisek, zakázek a výsledků podniku,
 • rozdělení celkových nákladů podle kritérií vzniku nákladu,
 • vnitropodnikové zúčtování výkonů ve formě částek dle iterační/žebříčkové metody,
 • vyhodnocení množství/výkonů,
 • kalkulace příplatku celkových nákladů,
 • zpětná kalkulace zakázek,
 • zhotovení křivky odpisu podniku,
 • podklady pro tvorbu cen,
 • podnikově orientovaná konsolidace výsledků,
 • rozsáhlé přehledové sestavy a vyhodnocení pro plánové/skutečné náklady a analýzy odchylek,
 • stanovení pod a nadstavů,
 • přizpůsobení fixních a proměnných nákladů,
 • výpočet příspěvků na úhradu,
 • stanovení předepsaných nákladů v rámci plánovaných hraničních nákladů.


Řízení podniku

Optimální podpora plánovacích, řídících a controllingových procesů

 • break-Even a ABC-Analýzy,
 • individuálně vytvořené reporty,
 • simulace obchodních procesů,
 • analýzy odchylek,
 • investiční a kreditní plánování,
 • finanční a likviditní plánování,
 • bossbox, ukazatele pro management.

CubiQ International účetnictví

Účetnictví CubiQ International je duální účetní systém integrující německé účetnictví Varial IGF a české/slovenské účetnictví CubiQ. Je ideální především pro firmy s majoritní majetkovou účastí zahraničních firem, jejichž mateřská firma sídlí v Německu a dceřiná společnost či společnosti jsou v České republice, na Slovensku nebo v dalších zemích bývalého východního bloku a vzniká tak potřeba konsolidovaných účetních dat.


Proč si tento duální účetní systém pořídit?

CubiQ International umí řešit dosud relativně rozdílné účetní filosofie účetnictví na západě a východě Evropy s rozdílnými úhly pohledu příslušných úřadů, účtáren a vedení firem.

Řeší:

 • Rozdílné legislativní rámce – Mateřskou firmou předepisovaná jednotná účetní osnova se většinou řídí legislativou země jejího sídla a nebývá např. pro ČR uplatnitelná.
 • Požadavek mateřských společností na jednotnou koncernovou účetní osnovu s cílem jednotné konsolidace.
 • Právní zodpovědnost jednatelů dle legislativy v dané zemi, obavy z kontrol finančních úřadů a auditorů ze strany účtáren.
 • Kostenstellen a Kostenträger versus střediskové hospodaření – je obvyklé, aby se náklady a výnosy sledovaly v zemích střední a východní Evropy střediskově, zejména v německy mluvících zemích se používají tzv. Kostenstellen (místo vzniku nákladu, např. pracoviště) a Kostenträger (místo vzniku výnosu, např. zakázka).
 • Kreditor a Debitor versus řady dokladů – Západoevropská účetnictví obvykle pracují jen se dvěma řadami dokladů: přijaté a vydané účetní doklady, které jsou účetně provázané s dodavateli a odběrateli. Kategorizace účetních dokladů naproti tomu ve střední a východní Evropě se provádí pomocí řad dokladů, které musí mít průběžnou, neporušenou číselnou řadu dokladů. Tyto řady dokladů bývají provázané s účetní předkontací ale i se sazbami DPH. Pro finanční úřady obvykle vyžadují doklady kategorizované dle řad dokladů (např. všechny přijaté materiálové faktury v €)


Jak systém pracuje?

Oba systémy pracují na shodných principech. Národní specifické funkcionality lze zobrazit nezávisle. Koncernová versus národní účetní osnova jsou propojeny přes funkci volně definovatelného převodového můstku (CubiQ Connector). Tímto se umožňuje obousměrný přenos účetních dat mezi CubiQ International a Varial IGF a provádí se transformace těchto dat do příslušných účetních filosofií.