CubiQ služby

K produktům CubiQ nabízíme rozšířené možnosti jejich užívání se snahou, maximálně se přiblížit potřebám uživatelů.

CubiQ 4 YOU

Cubiq4YOU aneb CubiQ na přání. Jedná se o službu pro uživatele systému CubiQ, kteří potřebují připravit unikátní funkcionality nebo změny do systému CubiQ.

Tyto úpravy mohou představovat:

 • úpravy výstupu nebo nové výstupy v reportingu,
 • přizpůsobení obrazovek aplikace, např. přeskupení či přidání nebo skrytí vstupů ve formulářích, či přehledech dat,
 • zcela nové obrazovky s novou funkcionalitou,
 • úprava nebo přidání bussiness logiky,
 • integrace s jinými systémy přes CubiQ Integrátor.

Tento výčet představuje pouze nejčastější případy, na kterých s našimi zákazníky spolupracujeme. V této oblasti nabízíme vysokou flexibilitu a dlouhodobou zkušenost z takovýchto projektů.

V případě, že se zákazník rozhodne využít služby CubiQ4YOU, započne projekt, který je rozdělen do několika částí:

 • popis požadavků,
 • analýza,
 • implementace,
 • testování,
 • předání a zaškolení,
 • údržba.

Popis požadavků

Ve fázi popisu požadavků se opakovaně schází naši vedoucí projektů se zákazníkem a jeho uživateli, kteří předávají svůj popis požadavků nám. Tato setkání se opakují, dokud si obě strany nejsou jisté, že rozumí popisované problematice. Výsledkem těchto schůzek je tzv. Dokument Specifikace Požadavků (DSP), který je psán neodborným jazykem (míněno z pohledu vývoje software) a jeho obsahu rozumí obě strany.

Analýza

Fáze analýzy již probíhá interně, kdy se informace z DSP chopí vývojáři a převádějí je na již zcela konkrétní kroky ve vývoji. Zároveň se obvykle objevují zpřesňující dotazy, které jsou opět diskutovány se zákazníkem a jeho uživateli.

Implementace

Implementace představuje vlastní vývoj popsaných funkcionalit do aplikace. Pokud z analýzy vyplynula možnost rozdělení práce do samostatných částí, jsou takto i realizovány. Důvodem je snadnější testování, za jednotlivé části může být na straně zákazníka zodpovědný jiný pracovník, který oblasti rozumí, apod.

Testování

Po naimplementování funkcionalit, případně některé ze samostatných částí, jsou zákazníkovi poskytnuty testovací verze pro jejich vyzkoušení. Je běžné, že jsou objeveny nepřesnosti, chyby, či se objeví případy, na které si během fáze popisu požadavků nikdo nevzpomněl. Není to problém, zpětná vazba od testujících uživatelů se vrací zpátky k vývojářům, kteří funkcionality dolaďují. Tyto tzv. iterace se opakují, dokud není dosaženo správného výsledku.

Předání a zaškolení

Po dokončení vývojové části je zapotřebí novou funkcionalitu zdokumentovat, zákazníka a jeho uživatele zaškolit na připravenou funkcionalitu a vytvořenou dokumentaci předat.

Údržba

Jako každou jinou část aplikace, je i tyto speciální zákaznické funkcionality nutné dlouhodobě udržovat funkční. To znamená, např. zajištění kompatibility s přicházejícími legislativními změnami, dále pak s dalšími požadavky zákazníka na změny, případně zajistit i požadované změny vlastní funkcionality, které mohou vyplynout po čase používání. V každém případě jsme připraveni pomoci.

CubiQ Online

CubiQ online je řešení, které Vám umožňuje přístup k informačnímu systému odkudkoli na světě.

Odpadá nutnost lokální instalace, všechna data a programy jsou umístěné bezpečně na našich serverech.

Výhody:

 • dostupnost aplikací odkudkoliv z jakéhokoliv internetového prohlížeče,
 • vysoká úspora v oblasti investic, upgrade a následné správy vlastního IT zařízení,
 • bezstarostný provoz aplikace – o aktualizace a zálohování dat se staráme my,
 • o službu CubiQ Online lze rozšířit i standardní podniková instalace CubiQ.

Systém je vhodný pro:

 • účetní kanceláře, které chtějí poskytnout svým klientům přístup do aktuálních dat,
 • společnosti o více pobočkách přistupujících současně ke společným datům,
 • pracovníky, kteří pracující z domova a nebo na cestách.