Infor ERP COM

Infor ERP je jedinečný podnikový model, který poskytuje obchodně – specifická řešení založená na mnohaletých zkušenostech. Nenabízí univerzální řešení, která je zapotřebí zdlouhavě a draze upravovat, aby dokázala uspokojit jedinečné potřeby firem. Dodáváme řešení ušitá na míru, která vyřeší podnikové procesy napříč celou organizací a celým dodavatelským řetězcem a zajistí jim rychlé zhodnocení investic.
Nabídka pro výrobce a distributory zahrnuje obchodně specifická řešení pro cílová odvětví, řešení pro zakázkovou výrobu, řešení pro finance, řízení kvality a řízení poprodejních služeb, jakož i řešení pro velkoobchody a distributory. Dále nabízíme řešení pro řízení dodavatelského řetězce, řízení produktového životního cyklu, řízení vztahů se zákazníky, správu podnikového majetku a řízení výkonnosti, která lze snadno začlenit do systému Infor ERP pro zajištění vyšší obchodní hodnoty.

Odvětvová řešení – výroba
Procesy automatizace, plánování, spolupráce a realizace jsou přizpůsobeny jedinečným požadavkům vašeho podniku i celého odvětví. Řešení pro výrobce zahrnují:

 • Řešení Infor pro letecký průmysl,
 • Řešení Infor pro oděvní a obuvní průmysl,
 • Řešení Infor pro automobilový průmysl,
 • Řešení Infor pro chemický průmysl,
 • Řešení Infor pro spotřební zboží,
 • Řešení Infor pro potravinářský a nápojový průmysl,
 • Řešení Infor pro high-tech a elektroniku,
 • Řešení Infor pro strojírenství,
 • Řešení Infor pro farmaceutický průmysl,
 • Řešení Infor pro kovodělný průmysl,
 • Řešení Infor pro plastový průmysl,
 • Řešení Infor pro loďařský průmysl.

Odvětvová řešení – distribuce
Distribuční firmy a velkoobchody – od malých a středně velkých až po jedny z největších na světě – se spoléhají v rámci růstu svých aktivit na odvětvová řešení pro distribuci v rozsáhlém spektru produktových oblastí:

 • Řešení Infor pro stavební materiály,
 • Řešení Infor pro elektrotechnický průmysl,
 • Řešení Infor pro průmyslová odvětví,
 • Řešení Infor pro čistící a sanitární produkty,
 • Řešení Infor pro papírenský průmysl,
 • Řešení Infor pro vodoinstalace, vytápění, ventilaci a vzduchotechniku.