Vývoj software

Při vývoji našich projektů používáme agilní přístup k vývojovému procesu přinášející moderní poznatky a zkušenosti z celého světa. Samozřejmostí je správa zdrojového kódu, udržování stabilních verzí na úrovni zdrojových kódů, continuous integration, automatické testy, issue & bug tracking systémy, krátké vývojové cykly, intenzivní komunikace se zákazníkem a budoucími uživateli, malé vývojové týmy, denní mini-porady a mnoho dalších technik z agilního světa vývoje software.

Ve skupině HSF jsou 2 majoritní vývojové skupiny:

  • vývoj ekonomického SW a jeho integrace,
  • vývoj specializovaných zákaznických řešení.

Naším cílem není „nainstalovat a zapomenout“, ale jsme schopni plně pokrýt celý životní cyklus softwaru, počínaje sběrem požadavků přes jejich analýzu, následnou implementaci, integraci a zavedení, včetně trvalého sledování kvalitativních ukazatelů. Za samozřejmost považujeme nabídku školení, podpory i údržby – a to ve všech fázích projektu.

Vývoj ekonomického SW

Vývoj v této skupině je řízen 2 faktory:

  • legislativní změny,
  • požadavky zákazníku využívající naše řešení.

Činností této skupiny je tedy sledovat legislativní změny a okamžitě je implementovat do software, dále pak tyto změny zdokumentovat, předat a zaškolit zákazníkům.

Druhou činností je implementace požadovaných změn zákazníka a stejně jako v případě legislativních změn následuje zdokumentování, předání a zaškolení.

Vývoj specializovaných aplikací

Tato vývojová skupina HSF se orientuje na vývoj a údržbu specializovaných zákaznických aplikací, a to zvláště na:

  • vývoj multiplatformních aplikací pro Windows, Linux, Solaris a Mac OS X;
  • vývoj desktopových a webových aplikací, stejně jako portálových řešení;
  • vývoj integračních nástrojů (Web Services, CORBA, XML-RCP, atd).